Etiska regler för försäljning och marknadföring över telefon till konsument

Etiska riktlinjer avseende god sed vid försäljning och marknadsföring över telefon till konsumenter har tagits fram av Kontakta (Föreningen Kontakta Sverige) som är en bransch- och intresseorganisation för företag och organisationer som arbetar med kundservice och försäljning per telefon och SWEDMA (Swedish Direct Marketing Association).

 

De etiska reglerna ska tillämpas av Kontaktas medlemmar samt anses som praxis vid all typ av försäljning och marknadsföring över telefon till fysiska personer, dvs konsumenter och enskilda näringsidkare utan aktiv verksamhet ,(enligt god marknadsföringssed § 5 och § 6 i Marknadsföringslagen) i Sverige. De etiska reglerna gäller också i tillämpliga delar vid penninginsamling, kläd- och annan lösöreinsamling, försäljning av varor och tjänster, och insamling med gåvobevis för humanitärt, välgörande, kulturellt eller annat allmännyttigt ändamål via telefon.

 

De etiska reglerna är teknikneutrala och gäller för all typ av telefoni i Sverige. Från och med 1 januari 2017 gäller särskilda regler för den skriftliga bekräftelsen som ska gå ut till kund.

Etiska riktlinjer för försäljning och marknadsföring över telefon till konsument 2017-01-01

Kontakta har tillsammans med Svensk Handel tagit fram etiska riktlinjer för försäljning och marknadsföring per telefon mot företag och organisationer. Dessa etiska regler ska tillämpas av Kontaktas medlemmar och anses som praxis vid all typ av försäljning och marknadsföring över telefon till företag, aktiva enskilda näringsidkare och organisationer.
Etiska riktlinjer för försäljning och marknadsföring över telefon till företag