Framgångsfaktorer - Statistiskt säkerställd kravprofil

Vi vet idag att vissa nyckelbeteenden är avgörande för att en person ska lyckas i sitt jobb. Upp till 4 nyckelbeteenden är oftast relevant att söka hos en kandidat för ett jobb, ofta är det bara 2 som är avgörande. I ett kontaktcenter har vi sett att vissa nyckelbeteenden är desamma, men något eller några skiftar med vilken typ av uppdrag en person utför. Skulle du vilja veta vilka nyckelbeteenden som står för 70% av prestationen vid ert kontaktcenter?

Genom att kunna vilka Key Competency Identificators (KCI) som är relevanta för arbetssökande till specifika uppdrag förenklar du processen från kravprofil till rekrytering och därmed ökar du träffsäkerheten.


I en specialdesignad utbildning blandar vi workshops, intervjuer och undersökningar, där resultatet är en specifik kravprofil för just ditt kontaktcenter. Under 1-2 veckor genomför vi :

· Kompetensworkshop - arbetsuppgifter översätts till beteenden (2-3 h)

· Online kompetensanalys av chefer och medarbetare (2 h/chef, 20 min/medarbetare)

· Statistiskt analys och framtagning av unika framgångsfaktorer (HUCAMA 3-5 dagar)

 

Process och förväntat resultat:

½ dag worskhop följt av onlinebaserad undersökning av personal och chefer. Statistisk analys leder till en kravprofil baserad på 4 kompetenser som står för 70-80% av lönsamheten för en specifik yrkesroll. Kravprofil kan kopplas till skräddarsydd intervjuguide och urvalstest (screening).

Resultatet är en kravprofil baserad på de beteenden som de facto skapar ökad lönsamhet för ditt Contact Center. Modellen kan användas i samband med urval, utveckling och rekrytering och leder oftast till en snabb ROI vid konsekvent tillämpning. Dvs vanligtvis får du som kund tillbaka investerade pengar på kort sikt när modellen används

 

Tid:
Företagsindividuell utbildning enligt avrop
Plats:
½ dag Workshop kl 9-12 alt. 13-16 i HUCAMAs lokaler, Teatergatan 3 (Blasieholmen i Stockholm)
Pris:
29 000 SEK för medlemmar i Kontakta
90 000 SEK för icke medlemmar  (priser utan moms)
Anmälan: 
http://www.hucama.se/kontakta-kci.html (Kontakta info@kontakta.se för rabattkod)

 

Ett samarbete mellan:

Kontakta_Logo liten


Hucama logo