GuldKontakt, Sveriges främsta pris för gott kundbemötande!

Guldkontakt är Sveriges främsta pris för företag och varumärken som erbjuder professionellt kundbemötande i sin växel, vid telefonförsäljning och i sitt kontakt center. Guldkontakt delas också ut till personer som erbjudit enastående kundkontakter via telefon och digitala kanaler.

Prispokal GuldKontaktUtdelningen av Guldkontakt-priserna sker vid Guldkontaktgalan som årligen hålls som avslutning på Kontaktadagen, Sveriges största evenemang för alla som arbetar med kundkommunikation på distans. Kontaktadagen avslutas med en hejdundrande fest som inramas av GuldKontaktgalan.


Vilka deltar?
Alla företag med varumärken som erbjuder tjänster inom växel, kundservice och försäljning via telefon och digitala kanaler kan delta i tävlingen. Tävlingen bygger på konceptet ”voice of the customer” och genomförs med enkäter till kunder som varit i kontakt med det tävlande företaget. På så sätt är tävlingen helt objektiv och ger kundernas röst till de varumärken och personer som erbjuder allra bäst växeltjänster, telefonförsäljning och kundservice. Förutom att vinnarna erhåller hög status kommer deltagarna genom tävlingen få mervärde genom värdefull information och analys av mätresultaten. Möjlighet att fördjupa sig i mätresultaten och skapa värdefulla insikter för utveckling kan erbjudas.


Tävlingen skapar marknadens kvalitetsindex, skapat av ”riktiga kunder” genom att återge ett utifrån-och-in perspektiv och hanteras av Kontakta med hjälp av Brilliant Future som partner för genomförande av mätningarna.

Tävlingens grundkategorier:

  • Bästa företag i helhet kundservice
  • Bästa företag i helhet telemarketing
  • Bästa företag i helhet telefonväxel
  • Bästa företag service per definierad kanal såsom telefon resp digitala kanaler
  • Bästa kundservicemedarbetare telefon resp definierade digitala kanaler
  • Bästa telefonsäljare
  • Bästa växeltelefonist

Om Kontakta
Kontakta är en bransch- och intresseorganisation för företag som arbetar med kundservice och försäljning via telefon och digitala kanaler. Bland medlemmarna finns allt från renodlade outsourcingföretag som arbetar på uppdrag av andra, till inhouseföretag där man bedriver företagsintern kundservice- eller säljverksamhet och sådana som köper dessa tjänster av outsourcingbolagen. Utöver dessa finns associerade medlemmar som är leverantörer av olika typer av tjänster till övriga medlemmar.

Föreningen Kontakta Sverige drivs som en ideell förening under namnet ”Kontakta” och har över 130 bolag som medlemmar.


Bakgrund
Försäljning och service på distans har blivit allt viktigare för företag som vill öka sin försäljning och förbättra sin service. Den tekniska utvecklingen har skapat förutsättningar för en allt mer träffsäker och förfinad kundkommunikation, där multikanalskommunikation, målgruppsanpassning och proaktiv kundservice ger nya spännande utvecklingsmöjligheter.


Trots att service- och säljverksamheter under det senaste decenniet har vuxit, utvecklats och ofta fått en ny position i många företag, har media och många politiker en snäv och ofta negativ bild av försäljning och service på distans. En allmän uppfattning inom Kontakta är att företag som bedriver service och försäljning på distans ofta utsätts för kritik i den allmänna debatten och att detta har bland annat lett till att de har svår att rekrytera medarbetare. En av Kontaktas huvudsakliga uppdrag är att höja statusen för verksamheten samt sprida kunskap om verksamhetens samhällsnytta.

GuldKontakt_Emblem_2018Mål och syfte med GuldKontakt
Kontakta arbetar långsiktigt och strukturerat i syfte att stärka allmänhetens förtroende för service och försäljning via telefon och digitala kanaler. Som en del i detta arbete avser Kontakta etablera Guldkontakt som marknadens främsta tävling avseende kundkommunikation på distans, där varumärken som utmärkt sig särskild vad gäller god kundkommunikation erhåller olika typer av utmärkelser. Tävlingen ska vidare bli vägledande för god kundkommunikation på den svenska marknaden.


Genomförande av mätningen
Mätperioden är mars - april årligen, vilket är strax innan Kontaktadagen i maj. Genom att samla in statistiskt säkerställd datamängd blir undersökningen vetenskapligt korrekt och håller för granskning av utomstående part. Mätningen genomförs genom att kunden återger sin serviceupplevelse, vilket gör att utfallet helt styrs av kundens riktiga upplevelse av den service kunden erhållit och kan ej direkt påverkas av det deltagande företaget.


Kundservice:
• 350 besvarade antal enkäter.
• Tävlingsperiod 2-3 veckor
• Sms-mätning med länk
• För ”Agentpris” minst 20 besvarade enkäter


Växel:
• 350 besvarade antal enkäter.
• Tävlingsperiod 2-3 veckor
• Sms-mätning med länk
 • För ”Agentpris” minst 20 besvarade enkäter


Telemarketing:
• 200 besvarade antal enkäter.
• Tävlingsperiod 4 veckor
• Riktar sig enbart till de kunder som har tackat ja (efter genomförd försäljning)
• Tävlingen går att dela upp b2b och b2c om tävlingsdeltagare är fler än 5 per uppdelning.
• Sms-mätning med länk
• För ”Agentpris” minst 20 besvarade enkäter

Pris för deltagande
Deltagande företag tävlar med ett varumärke i en kanal alternativt flera definierade kanaler. Beroende på upplägg och omfattning kan priset för deltagande variera och vi tar fram anpassade offerter. För det fall ett företag vill deltaga i mer än ett (1) tävlingsmoment tillfaller en rabatt på 10%.

I priset ingår även deltagande i Kontaktadagen och den avslutande Guldkontaktgalan för 2 personer.


Vill du veta mer kontaktar du

Tina Wahlroth
VD Kontakta
Box 1029
171 21 Solna
+46 735 66 55 22
tina.wahlroth@kontakta.se