Konsument

Telefonen är samhällets viktigaste verktyg och kanal för att göra en beställning, ställa frågor om varor eller tjänster, om fakturor eller reklamationer om något blivit fel. Via telefonen och webben kan företag och konsumenter enkelt kommunicera och hantera vardagliga ärenden. Telefonen är också den viktigaste kanalen för näringslivet, organisationer och föreningar att nå ut till konsumenter och de miljontals samtal som rings varje år är en viktig faktor för samhällets utveckling. Kontaktas uppdrag är att verka för konsumenternas rättigheter och att våra medlemsföretag respekterar detta.

Telefonen är ett viktigt verktyg för konsument och näringsliv, då man enkelt kan kommunicera i syfte att hantera vardagliga ärenden till exempelvis kundtjänster eller informationscenter. En annan typ av samtal är försäljning per telefon, där företag, organisationer och föreningar vill erbjuda sina varor och tjänster. Ibland ringer de olämpligt och då har du som kund alltid möjlighet att avböja samtalet vilket respekteras av våra medlemsföretag. Troligtvis ber de att få återkomma vid ett lämpligare tillfälle. Om du har tid att lyssna och vill ta del av deras erbjudande ska samtalet avslutas med en muntlig överenskommelse på vad ni kommit överens om. 

Som privatperson har du alltid 14 dagar ångerrätt och som företagare har du också en möjlighet att ångra dig om du blivit kontaktad av någon av Kontaktas medlemmar.

Nedan följer en sammanställning av de vanligaste frågorna vi på Kontakta får från konsumenter.

Konsumentfrågor
Vad är NIX telefon?
Genom NIX-Telefon kan privatpersoner spärra sina telefonnummer mot samtal för försäljning, marknadsföring och insamling. Det sker genom att numret tas in i spärregistret NIX-Telefon. Försäljare får - med vissa undantag - inte ringa till telefonnummer som finns i NIX- Telefon. Den som vill spärra sitt telefonnummer går in på webbsidan www.nix-telefon.org.

Det uppringande företaget måste alltså alltid först kontrollera om numret finns i NIX- Telefon.
Varför har jag fått säljsamtal trots att jag är NIXad?
Spärren i NIX-Telefon gäller inte samtal som rör marknadsundersökningar, samhällsinformation, politiska kampanjer, religiös upplysning eller annat som anses ha samhällsintresse. Därför kan du få den sortens samtal även om du spärrat ditt nummer hos NIX-Telefon.

Du kan själv ge ett samtycke till ett eller flera företag eller organisationer att få ringa dig i marknadsförings-, försäljnings- eller insamlingssyfte, trots att du begärt spärr i NIX-Telefon. De som du gett samtyckandet behöver då inte kontrollera om du finns med i spärregistret. Samtycket som du lämnar måste vara så tydligt formulerat att du förstår att företaget eller företagen kommer att ringa upp dig och du behöver ha fått möjlighet att tacka nej till samtal.

Om du redan har ett kundförhållande (gäller ingånget avtal) med ett företag får det per telefon lämna erbjudanden om samma typ av varor eller tjänster som ditt avtal med dem gäller, även om ditt telefonnummer är spärrat. Detta gäller även en tid efter det att avtalet med det aktuella företaget upphört att gälla, minst sex månader men normalt inte mer än ett år.

Om ett företag ringer trots att du är NIX-spärrad och du inte samtyckt, då är du välkommen att anmäla företaget till www.dm-namnden.org eller Konsumentverket.
Varför har jag fått säljsamtal till mobilen?
Från och med juni 2013 är NIX-Telefon teknikneutralt och det innebär att samtal i marknadsförings-, försäljnings- eller insamlingssyfte ska ske på samma premisser för all telefoni i det fasta nätet och IP samt mobiltelefoner, dvs att det är inte tillåtet att ringa telefonnummer som är spärrade i NIX-Telefon. De etiska reglerna för försäljning per telefon ändras därför från 1 februari 2014 och blir teknikneutrala, dvs att riktlinjerna gäller lika för all telefoni. Önskar du inte säljsamtal till din telefon vänder du dig till www.nix-telefon.org.
Hur kommer jag i kontakt med det företag som jag just blev uppringd av?

När du ringer tillbaka på det telefonnummer du blivit kontaktad av möts du av en telefonsvarare som säger "Välkommen till företag X, medlemmar i Kontakta...". Det är för att snabbt ge dig besked om vilket företag som sökt dig och av vilken anledning. Om du behöver prata med dem igen, ring alltid direkt till företaget om ditt ärende.

Du hittar kontaktuppgifterna via länkar under "Medlemmar". Om du har svårt att uppfatta företagsnamnet kan du söka på telefonnumret på webben, där finns företagsnamn och växelnummer angivet.

Varför möts jag av en automatisk telefonsvarare när jag försöker ringa numret som står på min nummerpresentatör?

När du kommer hem och hittar ett obekant telefonnummer på din presentatör kanske du vill ringa tillbaka för att ta reda på vem som ringt. Gör du det blir du upplyst om vilket företag som sökt dig och oftast också på vems uppdrag de ringt samt om hur du kommer i kontakt med dem. Eftersom personalen nästan alltid är upptagna i telefon är det ett snabbt sätt att ge dig information.

Varför säger företagen på sin telefonsvarare att de är medlemmar i Kontakta?
Kontakta är en branschorganisation som ständigt arbetar med att utveckla, förbättra och kvalitetssäkra arbetet i telefon tillsammans med medlemmarna. Genom att berätta om sitt medlemskap visar de att de inte bara följer de lagar som reglerar försäljning per telefon utan också de etiska regler som vi själva tagit fram i syfte att trygga dina kontakter med dem.