Kontaktadagen

Kontaktadagen är Kontaktas årliga konferens och träffpunkt för alla som arbetar professionellt med kundservice och försäljning via telefon. Här finner du presentationer från de Kontaktadagar som genomförts under åren.

Kontaktadagen är en endagskonferens med fokus på kundservice och försäljning via telefon med ett svenskt och internationellt perspektiv. Under en intensiv dag sammanfattar vi vad som händer idag, imorgon och i framtiden genom att blanda stora breda ämnen med spännande djupdykningar!

Kontakta ska leverera ett kraftfullt och intressant innehåll i konferensen och vi avser engagera föredragshållare som kan leverera det. Vi ska också samarbeta med de främsta leverantörerna på den svenska marknaden, för att erbjuda deltagarna en intressant upplevelse i konferensens mingelytor.

 

Målsättning

Kontaktadagen är ett årligen återkommande event och vår målsättning att Kontaktadagen ska vara marknadens främsta event är uppnått. Kontaktadagen har blivit No1 som samlingsplats för alla som arbetar med kundservice och försäljning via telefon och vi ska fortsätta vår strävan att bli ännu bättre!

Detta ska vi leva upp till genom en storslagen Kontaktadag där vi erbjuder deltagarna kunskap, inspiration och intryck som består.

Konferensens partners erbjuds ett affärsskapande evenemang som kommer att bekräfta deras position av att ligga i framkant och vara en del i framtidens kundservice på distans.


Målgrupp
Målgrupp är alla som arbetar med kundkommunikation på distans:

§  VD och företagsledare

§  Försäljnings- och Marknadschefer

§  Kundservicechefer och Kundansvariga

§  Ledare call- och contact centers

 

§  IT-chefer och ledare support och helpdesk

§  HR- och utbildningspersonal

§  CIO och Informationschefer

§  IT- och affärskonsulter

Målsättningen är att samla minst 200 personer

Plats och datum

Vi arrangerar Kontaktadagen årligen i maj och vi har de senaste åren valt Fotografiska Museet då det ger en skön upplevelse och har många praktiska fördelar då vi är ensamt förfogar över lokalerna. Som vanligt planerar vi alltid en kvällsupplevelse utöver det extra!