Kontaktas Stadgar

Föreningens ändamål och uppdrag

Föreningen Kontakta Sverige, Kontakta, är en bransch- och intresseförening som företräder företag och organisationer som arbetar direkt eller indirekt med kundkommunikation på distans, ex kundservice, callcenter, support och telefonförsäljning. 


Medlemskap i Kontakta betyder att man följer föreningens stadgar och medlemsvillkor tillsammans med nationell och internationell lagstiftning. Alla Kontaktas medlemmar följs årligen upp genom sk "självdeklaration" där bolagen intygar efterlevnad av medlemskapets villkor och därmed ageras seriöst på den svenska marknaden.