Kundserviceutbildning

Att hantera kunder professionellt blir allt viktigare i takt med att konkurrensen på marknaden ökar. Kontakta kommer därför under hösten 2015 lansera en ny utbildning för professionell kundkommunikation.

Utbildningarna kommer bestå av både teoretiska och praktiska moment som anpassas till de unika situationerna på respektive företag. Utbildningen kommer att genomföras från en dator, surfplatta eller smartphone för att deltagarna själva ska kunna planera sin tid.

Utbildningsprogrammet baseras på Kontaktas affärsetiska grundprinciper och klär dessa med teorier, föreläsningar, expertintervjuer samt observationer av autentiska kundsituationer.

Under utbildningen följs deltagaren av sin närmsta chef för individuell coachning och träning. Efter genomförd utbildning där deltagaren uppnått uppsatta mål, erhålls KontaktAkademins diplom för godkänd kundservicemedarbetare. Diplomet fungerar som ett kvitto på uppvisad kunskap och färdigheter i Kontaktas etiska riktlinjer samt i ett professionellt och kundorienterat samtal.

Kontakt: Tina Wahlroth 0735 66 55 22