Medlemsansökan

Kontakta är en förening som välkomnar alla företag och organisationer som arbetar med kundkommunikation på distans - i sin kundservice, på försäljningsavdelningen eller på uppdrag åt andra företag. Om du liksom vi anser att telefonförsäljning och kundservice är viktigt för svenskt näringsliv och samhälle, då är medlemskap i Kontakta ett självklart val.

Fullvärdig medlem
Bolag eller organisation som i huvudsak eller delvis är verksamma inom service och försäljning på distans:
- outsourcingbolag, företag som arbetar med kundkommunikation på distans, såsom kundservice och telefonförsäljning, på uppdrag av andra företag.
- intern kundservice företag eller organisationer som har en kundtjänst eller driver telefonförsäljning i egen regi och/eller köper motsvarande tjänster.
Ansökningsblankett...

Associerad medlem
Företag och organisationer som verkar inom Kontaktas intresseområde och är intresserade av att stödja Kontaktas ändamål. Bolagen arbetar med tjänster eller produkter relaterade till kundservice och telefonförsäljning, men bedriver inte egen kundservice.
Ansökningsblankett...

 

Du skickar blanketten till Föreningen Kontakta Sverige, Box 1029, 171 29 Solna. Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med Tina Wahlroth på 0735 66 55 22 eller tina.wahlroth@kontakta.seVälkommen som medlem!