Medlemskap

När du som vi är övertygad om att kundservice och telefonförsäljning är två av näringslivets viktigaste frågor, då ska du vara medlem i Kontakta. Följande nytta ger dig medlemskapet!

Skälen att vara medlem i Kontakta är många, inte minst möjligheten att vara med och skapa verksamheter som upplevs seriösa och viktiga för kunder, anställda, ägare och politiker.

Konkreta exempel på vad ditt företag och dina medarbetare får som medlemmar är:

1. Lobbying och politikerkontakter
Kontakta bevakar och driver frågeställningar som rör kundservice coh telefonförsäljning och som ligger i alla aktörers intresse. Vi bevakar våra medlemmars långsiktiga intressen genom att påverka politiker, näringsliv och lagstiftning i frågor som rör vårt område.

2. Kontakta är ett kvalitetsmärke
Medlemskap i Kontakta är ett kvalitetsmärke som säkerställer seriositet. Många av de större svenska företagen kräver idag att deras samarbetspartner har ett medlemskap i Kontakta och följer Kontaktas medlemsvillkor och regelverk.

3. Påverkan
Genom Kontakta får du möjlighet att påverka beslutsfattare, såväl i Sverige som i EU och övriga länder. Exempel på arbete som bedrivs är utfärdande av rekommendationer, träffande av branschöverenskommelser, utarbetande av etiska regler, utformande av remissvar och deltagande i opinionsbildning. Arbetet syftar till att skapa goda villkor för dig som medlem och förtroende för branschen. Kontakta är dessutom drivande i NDM, DM-nämnden och NIX-Telefon.


4. Riktlinjer och standarder för ökad kvalitet

Medlemskap i Kontakta säkerställer kvalitet och seriositet. Det innebär att vi aktivt deltar i utveckling av riktlinjer, regelverk och standarder som rör kundservice och telefonförsälning. Kontakta är ordförande i den svenska tekniska kommitté som driver fortsatt standardiseringsarbete inom kontaktcenter i Sverige.

5. Lagar och avtal
Vi uppdaterar, förtydligar och tolkar vad lagar och avtal innebär för branschen. På möten sprider vi information samt ger medlemmarna möjlighet att ställa frågor, ofta till en specialist inom valt område.

6. Kontaktnät
Som medlem i Kontakta ges det tillfälle att bygga upp ett kontaktnät med kollegor. Det öppnar upp möjligheten att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter men även att utbyta kunskaper och erfarenheter. På våra medlemsmöten och seminarier får du via föreläsare information och nyheter om trender på marknaden.

7. Ensam är svag
Då och då dyker det upp lagstiftningsförslag och diskussioner som rör kundservice och telefonförsäljning. Att som ensam företagare själv försöka göra sin röst hörd i detta sammanhang är nära nog omöjligt. Om vi är många är det lättare att göra sig hörd. Ju fler vi är desto lättare blir det att påverka beslutsfattarna.

Välkommen med din ansökan!