Kriterier medlemskap

Medlemskap i Kontakta är ett kvalitetstecken. Det innebär att föreningen har tydliga kriterier och krav för medlemskap och att dessa följs upp löpande.

Medlemskap i Kontakta är en kvalitetsstämpel som visar att medlemmar efterlever de lagar och regelverk som finns på den svenska marknaden. För att medlemskapet ska vara den kvalitetsstämpel som både Kontakta och våra medlemmar eftersträvar, finns ett antal kriterier våra medlemmar skall uppfylla. Kontakta arbetar sedan löpande med att säkerställa att medlemmar efterlever angivna kriterier. Brott mot stadgar, lagar eller riktlinjer, kan föranleda uteslutning ur Kontakta.

Följande är kritierierna för medlemskap i Kontakta:
- Giltigt registreringsbevis

- Uppgifter om ägare

- Ansvarsförsäkring

- Aktuell årsredovisning

- Kollektivavtal eller motsvarande försäkringar för personal

- Efterlever Kontaktas stadgar
- Följer svensk lagstiftning och internationella regelverk

- Följer Kontaktas etiska regler
- Genomgår Kontaktas årliga revision

Ansökan om medlemskap