Medlemstyper

Kontakta välkomnar alla företag och organisationer som arbetar direkt eller indirekt med kundservice och telefonförsäljning. Kontakta erbjuder tre typer av medlemskap.

Fullvärdig medlem
Bolag som i huvudsak eller delvis är verksamma inom service och försäljning på distans:
- kontaktcenters, företag som i huvudsak arbetar med kundkommunikation på distans, såsom kundservice och telefonförsäljning, på uppdrag av andra företag.
- intern kundserviceföretag eller organisationer som har kundtjänst eller telefonförsäljning i egen regi och/eller köper motsvarande tjänster

Aspirantmedlem
Alla fullvärdiga medlemmar inleder sitt medlemskap med en aspirantperiod upp till 18 månader. Villkoren för medlemskap är desamma som för fullvärdiga medlemmar och syftet med aspirantperioden är att säkerställ att bolaget lever upp till de av Kontakta ställda villkoren för medlemskap.

Associerad medlem
Företag och organisationer som verkar inom Kontaktas intresseområde och är intresserade av att stödja Kontaktas ändamål. Bolagen arbetar med tjänster eller produkter relaterade till kundservice och telefonförsäljning, men bedriver inte egen kundservice.