Skriftlighetskrav skjuter över målet och är redan föråldrat

Från 1 september gäller skriftlighetskrav vid all försäljning via telefon som sker på näringsidkarens initiativ. Alldeles oavsett om du är telefonsäljare eller ringer från en kundservice, så gäller skriftlighetskravet för i princip alla typer av produkter och tjänster. Men lagstiftningen skjuter över målet då oseriösa aktörer, som är målet för lagstiftningen, inte kommer att ta större intryck av lagstiftningen. Dessutom är lagen redan föråldrad då teknik för kommunikation utvecklas i rasande hastighet. För vad är en telefon?
Telefonen är en mycket viktig kanal för näringslivet och den personliga kontakten på distans kommer att fortsätta att vara relevant i ett alltmer digitaliserat samhälle. Utmaningen är att hitta en balans mellan ett stärkt konsumentskydd och kundernas och näringslivets intresse av kommunikation. Vi hoppas att den fortsatta diskussionen om försäljning via telefon ska förhålla sig till dagens faktiska situation, både...
2018-08-31

Föreningen Kontakta expanderar och söker Medlemsansvarig

Kontakta expanderar och söker person med huvudansvar för föreningens medlemmar över hela Sverige. Vi erbjuder ett arbete i en inspirerande och utmanande miljö där du får möjlighet att arbeta med frågor och arbetsuppgifter som driver utveckling inom kundservice och telefonförsäljning.
Kontakta har på kort tid fått ett större antal medlemmar och behöver därför utveckla föreningens verksamhet och bemanning. Vi söker därför medlemsansvarig vars huvudsakliga arbetsuppgift består av att upprätthålla goda kontakter med våra medlemsföretag för att på så sätt bygga långsiktiga relationer med dem som är viktigast för oss, våra medlemsföretag. Vi ser därför gärna att du har arbetat några år i ledande befattning...
2018-08-01

Minskade problem med oönskad telefonförsäljning

Problemen med oönskad och oseriös telefonförsäljning minskar i Sverige. En ny Sifoundersökning visar att allt fler upplever att spärrtjänsten NIX-Telefon fungerar väl, samtidigt som anmälningarna till Konsumentverket minskar.
Pressmeddelande den 19 juni 2018 – Det är glädjande att allt fler upplever att problemen med oseriösa aktörer minskar, och att spärrtjänsten fungerar väl. Vi arbetar långsiktigt och målmedvetet för att NIX-registret ska ge konsumenterna ett gott skydd mot oönskad telefonförsäljning, säger Mats Rönne, ordförande i föreningen NIX-Telefon. Den nya Sifoundersökningen visar att tre av fyra svenskar, 76 procent, upplever...
2018-06-19

Är ett skriftlighetskrav självklart det bästa för konsumenten?

Idag den 14 juni beslutade riksdagen att det blir lag på skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning från och med 1 september. Det kan göra att man känner sig tryggare som konsument, men Telekområdgivarna vill uppmärksamma om ett antal fallgropar som riskerar att istället sätta konsumenterna i en sämre situation.
Detta innebär skriftlighetskravet i korthet: Skriftlighetskravet gäller om försäljaren kontaktar konsumenten (men inte omvänt) Operatören ska skriftligen bekräfta det anbud som lämnats på telefon, d.v.s. via post, e-post, sms Konsumenten ska skriftligen acceptera operatörens anbud när samtalet är avslutat (d.v.s. accepten kan inte ske under pågående samtal) Konsumenter kan hamna i en sämre situation än tidigare...
2018-06-15
Äldre inlägg