Skriftlighetskrav skjuter över målet och är redan föråldrat

Från 1 september gäller skriftlighetskrav vid all försäljning via telefon som sker på näringsidkarens initiativ. Alldeles oavsett om du är telefonsäljare eller ringer från en kundservice, så gäller skriftlighetskravet för i princip alla typer av produkter och tjänster. Men lagstiftningen skjuter över målet då oseriösa aktörer, som är målet för lagstiftningen, inte kommer att ta större intryck av lagstiftningen. Dessutom är lagen redan föråldrad då teknik för kommunikation utvecklas i rasande hastighet. För vad är en telefon?