Om Kontakta

Kontakta är en bransch- och intresseförening för företag och organisationer som arbetar med kundservice och försäljning. Kontakta anser att försäljning och kundservice är en av näringlivets viktigaste frågor!

Kontakta anser att kundservice och telefonförsäljning driver och utvecklar svenskt näringsliv. Utan kontakter med kunder, medlemmar eller medborgare, kan inte företag och organisationer fungera.

Kontakta finns till för att skapa fokus på allt som rör de miljontals kundkontakter som dagligen hanteras i Sverige. Kontakta verkar för seriositet och kvalitet i syfte att skapa ett bra klimat mellan konsumenter, samhälle och alla de företag som arbetar med kundkontakter.

Kontakta är en ideell förening för alla företag som arbetar med kundkommunikation på distans – i sin kundservice, på försäljningsavdelningen eller på uppdrag åt andra företag. Genom politikerpåverkan, engagemang i lagstiftningsfrågor, utveckling av affärsetiska normer och regler arbetar Kontakta för att hjälpa sina medlemmar att skapa och utveckla grundläggande förutsättningar för att genomföra ännu bättre affärer i framtiden.

Kontakta är sina medlemmars röst och agerar på de närings- och arbetsmarknadspolitiska frågor som kan hota kundkommunikation på distans. Vi lyfter fram ämnen som är viktiga för en fortsatt utveckling och expansion hos våra medlemmar. En förening är så stark som dess medlemmar och ju fler verksamheter vi representerar ju tyngre väger våra åsikter.

1987

Philip Cohen startade STMF - Sveriges Telemarketing Förening.

2001

STMF bytte namn till SCCF eftersom medlemmarna också arbetade med inkommande telefoni/kundservice. Föreningen hade 16 medlemmar.

2006

SCCF fick sin första medlem som arbetade med kundservice i egen regi, Swedbank.

2009

SCCF har 70 medlemmar som representeras av outsourcingbolag, banker, telekom-, energi -, försäkrings- och mediabolag samt associerade medlemmar inom bland annat IT, bemanning och utbildning

2011

SCCF har 85 medlemmar som alla arbetar med kundkommunikation på distans. SCCF har framgångsrikt agerat remissinstans och diskussionspart i många viktiga frågor, som rör föreningens medlemmar.

2012

SCCF byter namn till Kontakta. Bakgrunden till namnbytet är utveckling av teknik och samhälle. Dagens kommunikation mellan konsumenter och företag sker på en mängd sätt och istället för att fokusera på tekniken, vill Kontakta fokusera på kundkontakten!