Talare med presentationer

Kontaktadagen erbjuder några av nutidens främsta talare och främsta företag som delar med av sin kunskap och inspirerar till utveckling! Här möter du Kontaktadagens talare och kan ta del av deras presentationer!

Inledning – Kontaktadagen 2018!
Konferensens deltagare hälsas välkomna!
Tina Wahlroth och Emma Link önskar gästerna välkomna!Key Note: Det nya landskapet för kundkommunikation
Andreas Ekström perspektiv på den digitala revolutionen är samhället och människorna i det. Andreas målar framtidsbilder genom att prata om samhälls- och beteendeförändringar snarare än tekniska möjligheter. Han ger inspirerande och intresseväckande om framtidens kultur, samhälle, ekonomi och de förändrande fenomen i samhället som kommer beröra såväl det offentliga som våra privatliv. Han riktar sitt strålkastarljus på både det positiva och det negativa – på stora möjligheter och potentiella hot. Det handlar om hur vi ska förstå den revolution vi lever mitt i, just nu.
Andreas Ekström, journalist och digital spanare.
Andreas Ekström - Fotograf Pontus Tideman STOR


Key Note: Sluta låtsas – börja jobba!
God kommunikation är egentligen den främsta förutsättningen för att få människor att fungera tillsammans, oavsett område i livet. Ändå ägnar vi förvånansvärt lite tid åt att lära oss uttrycka oss tydligt, bli bra på att lyssna eller prata oss till bättre relationer. Hur mycket förlorar vi i effektivitet, produktivitet och resultat för att vi inte är tillräckligt öppna med varandra på jobbet? Framgångsrik kommunikation ger ett framgångsrikt sammanhang. En föreläsning om öppen direkt kommunikation, om att höja taket på riktigt och bli ett vinnarlag långt före konkurrenterna!
Elizabeth Kuylenstierna, ledarskapscoach, terapeut, medlare, krishanterare och handledare i nationella och internationella ledarskapsutbildningar
Elizabeth Kuylenstierna - liten


Den digitala folkmunnen - vad säger den om ert varumärke?
Nätet har blivit en värdefull källa till information för företag som vill höra vad marknaden tycker och tänker om deras varumärken. Via traditionella undersökningar kommer  sällan hela sanningen fram. Nu finns teknik som med hjälp av marknadens bästa plattformar, kan lyssna på folk när de uttrycker sitt hjärtas mening på nätet utan att påverkas av din närvaro. Med en unik metodik sorteras sanningar fram, som skapar intuitiva indikatorer på vad som sägs och vad man tycker och vidare ger dig ett starkt underlag för handlingskraftiga åtgärder. 
Pär Warg Wiklund, VD Gamgi
Pär Wiklund liten


Case: Ifs väg för att bli bäst i Sverige på kundbemötande! (Presentation tillgänglig) 
Louise är ledare för Ifs kundcenter i Sverige sedan 2013 och har de senaste åren varit ansvarig för en omfattande förändringsprocess för kundfrontsverksamheten inom If - från en traditionell målstyrd kundserviceorganisation till ett verkligt kundorienterat arbetssätt med ny syn på ledarskap och styrning. Man har tagit bort individuella rörliga incitament och verkar i stället för att skapa ett meningsfullt arbete för varje medarbetare genom att driva mot de gemensamma målen och verksamhetens syfte i stort. Louise berättar vad som krävts för att lyckas vad gäller ledarskap, arbetssätt, företagskultur, belöningsmodeller och förändringsarbete av kundprocesserna.
Louise Bråkenhielm, kundservicechef If Sverige.
Louise Bråkenhielm liten


What does a truly exceptional customer experience mean? (Presentation tillgänglig)
Customer experience is often cited as the key enabler of competitive differentiation.
But what constitutes a truly exceptional customer experience; what importance do organisations place on the customer experience as part of their digital transformation initiatives; why do so many organisations still battle to deliver an exceptional experience; and what do organisations need to do to get it right? These are just some of the questions addressed in new hot-off-the-press research commissioned by Avaya and conducted by IDC.
Natalie Keightley is the Solutions Marketing Director for the International theatre at Avaya
Natalie Keightley liten


Case: Hit Refresh! En historia om förändring (Presentation tillgänglig) 
”Framgång är en dålig lärare. Den förleder smarta människor att tro att de inte kan förlora” – Bill Gates.
Microsoft har under de tio senaste åren genomgått en gigantisk omställning av hela sin affärsmodell och sitt erbjudande. Idag är det Cloud och AI som leder utvecklingen inte bara hos Microsoft utan inom i stort sett alla industrier. De som inte kan förändra sig tillräckligt fort kommer att försvinna. Hör om hur olika företag förändrar hela sin affär med hjälp av AI och Cloud och bli inspirerad till förändring!
Marcus Gullberg Director Business Development Microsoft Western Europé
Marcus Gullberg liten


Se möjligheterna
Företag som arbetar med distansförsäljning går just nu igenom ett stålbad, med införande av GDPR och hoten om ePrivacy och skriftliga avtal. Samtidigt öppnar det nya möjligheter för de som är snabba upp ur badet på andra sidan. Se till att ni inte blir de som blir kvar.
Låt oss utgå från att summan av de tjänster och produkter som säljs idag och som kommer att säljas imorgon, växer i samma takt som förr. Någon kommer alltså att göra det säljarbete som krävs för att uppnå det resultatet – även när köpbeteenden förändras. Du måste säkerställa att det är ditt företag som står redo med rätt erbjudande, kompetens och verktyg för att kunna leverera imorgon.
Morgan Sandberg, VD S2 Communications
Morgan Sandberg - liten


Passion, innovation, professionalitet och lite busighet!
Anders Nilsson är en av personerna bakom succén Ystad Saltsjöbad. Med bakgrund från militären, IT-boomen och bankvärlden är han idag VD för flera hotell utöver Ystad Saltsjöbad och partner i ESS Group. Anders har alltid älskat att leda och inspirera personal och har genom sin ledarstil skapat ett stort engagemang bland alla som är involverade i hotellens verksamhet. Med ett sinne för detaljer och de stora penseldragen har Anders tillsammans med sin personal skapat en alldeles speciell kultur på sina hotell. Gästerna välkomnas till fantastiska helhetsupplevelser och är alltid i centrum, i all kontakter, i alla kanaler. Anders berättar här om receptet bakom framgångssagan Ystad Saltsjöbad som tagit dem till mängder av utmärkelser och en årlig beläggning över 95%.
Anders Nilsson, VD Ystad Saltsjöbad
Anders Nilsson - liten 2


Kundfokus in i väggen (Presentation tillgänglig)
Betalföretaget PayEx var ett av de mest framgångsrika företagen i en spännande bransch. Framgångsfaktorn var totalt kundfokus. PayEx formade medarbetarteamen och sin organisation utifrån sina kunder. Varje kund hade sitt eget team med personliga kundansvariga med fullt mandat att tillmötesgå kundens önskemål. Kunderna var nöjda. Medarbetarna var nöjda. Eftersom de bara fick säga JA till kunden. Men vad händer när kundfokus leder till att gemensamma interna processer blir fulla av kundanpassade speciallösningar? När system inte kan utvecklas och effektiviseras eftersom man tappat kontrollen på hur systemförändringar påverkar? Samuel berättar om vägen från kundfokus till processfokus och sedan vägen tillbaka igen. Tillbaka till kundfokus med kontroll.
Cecilia Gotting, Kundservicechef PayEx
Cecilia Gotting


Conversational AI – hur ser du till att lyckas med ett införande? (Presentation tillgänglig)
Det AI-drivna kundmötet bygger på tre aspekter för att det ska kunna göra en kund nöjd: det ska vara sömlöst, kunden ska kunna uträtta ärenden och boten ska förstå kontexten för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. Men det är inte allt. Du behöver även ha koll på vad som är viktigt ur ett införandeperspektiv: Vilka är målen och vad är syftet för er med en konversationell tjänst som t.ex. en chattbot? Vad är viktigt för att lyckas?
Mathias Johansson, Head of Automated Solutions TeliaCompany
Mathias Johansson


Framtidens kundresa är här! (Presentation tillgänglig) 
Dagens kunder kontaktar kundservice i den kanalen som passar tillfället bäst där och då. Ofta nyttjar kunden fler kanaler i en och samma interaktion. Hur möter vår kundservice dessa kundbehov sömlöst, på ett sätt som dessutom möjliggör både mänsklig och automatiserad hantering? Webhelp utvecklar med hjälp av digitalisering, cloud, omnichannel och avancerad automatiseringsteknologi lösningar för just detta och i detta case demonstrerar de framtidens kundresa tillsammans med uppdragsgivaren RiksTV.”
Heidi Ystad Takla, Effect owner Customer Operations på norska RiksTV samt Johan Engman och Robin Furu, Webhelp Nordic
Heidi Ystad Takla


Skriftliga godkännande vid telefonförsäljning, hur gör vi? (Presentation tillgänglig) 
Regeringen har föreslagit en lagändring för skriftlighetskrav alla företag, organisationer och föreningar som använder sig av varu- och tjänsteförsäljning över telefon. Lagen föreslås träda i kraft 1 september 2018. Konsumentverket och regeringen anger bl.a. elektronisk signering som lösning på näringsidkarnas utmaning att få in skriftliga accepter. Här presenteras case där kunder gått från muntlig accept till elektronisk signering där du får ta del av kundnytta, verksamhetsfördelar och kundupplevelser.
Viktor Wrede, VD Scrive
Viktor Wrede


Stärk era relationer med personlig video! (Presentation tillgänglig) 
Vi har alla sett att video börjar ta över våra flöden i Facebook, Instagram och framförallt Linkedin. Men hur kan man som företag hoppa på tåget personlig video i sin kundkommunkation och vart bör man börja?
Olle Fredemo - VD och grundare Canned.me
Olle Fredemo


Arenan för kundkommunikation i förändring (Presentation tillgänglig)
I takt med att allt mer information processas i olika media, så höjs röster för ökat skydd av allmänhetens integritet och då särskilt i egenskap av konsumenter. Både internationellt och nationellt är nu ett antal lagstiftningar och nya regleringar är att vänta. GDPR står för dörren, införande av lagstiftning om skriftliga avtal vid telefonförsäljning kommer inom kort och därefter kommer EUs ePrivacy förordning som förespråkar bl a opt in och prefix. Förståelse för påverkan på den egna verksamheten och förberedelse är viktiga faktorer för dem som vill fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden.
Tina Wahlroth, VD Kontakta
Tina Wahlroth liten


Här kommer du till anmälan 2019!